Mittaustuloksia

                            14.7.2003        14.7.2004     14.7.2008    13.7.2016      15.7.2021      

Sameus FNU:                2,2            1,8                2,4                2,4               1,4
Sähkönj. mS/m:             3,7            3,6                3,6               3,2                3,3
pH:                                 6,9            6,5                6,7               6,1                7,2
Väriluku Pt mg/l:           50             100                50               33                 56
Kok. N ug/l:                  720          590                540               570               620
Kok. P ug/l:                    23             17                24                 13                 13
Kolibak. pmy/100 ml:    2                 2                  4                 8                   14


Havaintoja Lammeträskiltä

                                                                Takaisin     Tillbaka


Päivitetty 28.7.2021