Lamme träsk skyddsförening rf

Lamme träsk skyddsförening rf är en förening som grundats 2002. Föreningens syfte är att skydda och förhindra att Lamme träsk växer igen samt att främja att träsket förblir i naturligt tillistånd. 

Föreningen har c. 20 medlemmar.

Lamme finns i norra delen av Kyrkslätts komun c. 10 km från Veikkola och c. 17 km från Kyrkslätts centrum.

Ilmakuva

Suomeksi

 

Nyheter

Stadgar

Bilder

Kontaktuppgifter

Vädret

Linkar

Protokoll

Mätresultat

 

 

Updaterad 30.1.2021